Авакум 3:12

Проучване

       

12 У люті ступав Ти землею, у гніві людей молотив.