Psaltaren 19:4

Проучване

     

4 det är ej ett tal eller språk vars ljud icke höres.