Psalmi 52

Проучване

   

1 Što se hvališ nevaljalstvom, silni? Milost je Božija svaki dan sa mnom.

2 Nepravdu izmišlja jezik tvoj; on je u tebe kao britva naoštrena, lukavi!

3 Voliš zlo nego dobro, voliš lagati nego istinu govoriti.

4 Ljubiš svakojake reči od pogibli, i jezik lukav.

5 Toga radi Bog će te poraziti sasvim, izbaciće te i iščupaće te iz stana, i koren tvoj iz zemlje živih.

6 Videće pravednici i pobojaće se, i podsmevaće mu se:

7 Gle čoveka koji ne držaše u Bogu kreposti svoje, nego se uzdaše u veličinu bogatstva svog i utvrđivaše se zloćom svojom.

8 A ja, kao maslina zelena u domu Gospodnjem, uzdam se u milost Božiju bez prestanka i doveka.

9 Doveka ću hvaliti Tebe, jer dobro činiš, i uzdaću se u ime Tvoje; jer si dobar k svecima svojim.

Scroll to see more.