Jov 39:35

Проучване

     

35 Ko se prepire s Bogom, hoće li ga učiti? Koji kudi Boga, neka odgovori na to.