Salmenes 45:16

Проучване

     

16 De ledes frem med fryd og jubel, de går inn i kongens slott.