I Koningen 17:16

Проучване

     

16 Het meel van de kruik werd niet verteerd, en de olie van de fles ontbrak niet, naar het woord des HEEREN, dat Hij gesproken had door den dienst van Elia.


Коментар на този стих  

От Henry MacLagan

Verse 16. In which it is realized that neither truth nor love can fail, according to Divine Truth from Divine Good, when the Lord is acknowledged to be Good and Truth united, or the Divine manifested in the Human; and when obedience results in the appropriation of good and truth in the regenerated soul.