I Koningen 17:14

Проучване

     

14 Want zo zegt de HEERE, de God Israels: Het meel van de kruik zal niet verteerd worden, en de olie der fles zal niet ontbreken, tot op den dag, dat de HEERE regen op den aardbodem geven zal.


Коментар на този стих  

От Henry MacLagan

Verse 14. For it is the testimony of Divine Good and Truth conjoined, that remains of truth and of good are always stored up in the mind for the use of the man of the church, even in its states of vastation; and hence that a new church amongst the nations will succeed the vastated church.