I Koningen 17:13

Проучване

     

13 En Elia zeide tot haar: Vrees niet, ga heen, doe naar uw woord; maar maak mij vooreerst een kleinen koek daarvan, en breng mij dien hier uit; doch voor u en uw zoon zult gij daarna wat maken.


Коментар на този стих  

От Henry MacLagan

Verse 13. Yet in this state of uncertainty, the Word gives consolation, and teaches, that the good and truth of remains must needs be realized and appropriated; but only when the conjunction of good and truth is acknowledged to be from the Lord.