Откровение 5

Проучване

   

1 И видях в десницата на седящия на престола книга, написана отвътре и отвън запечатана със седем печата.

2 И видях, че един силен ангел прогласяваше с висок глас: Кой е достоен да разгъне книгата и разпечата печатите й?

3 И никой, нито на небето, нито на земята, нито под земята, {В изданието от 1940 г. тези думи липсват} не можеше да разгъне книгата нито да я гледа.

4 И аз плаках много, защото никой не се намери достоен да разгъне книгата нито да я гледа.

5 Но един от старците ми каза: "Недей плака: ето лъвът, който е от Юдовото племе, който е Давидовият корен, превъзмогна, за да разгъне книгата и да разпечата нейните седем печата."

6 И видях между престола и четирите живи същества между тях и старците, че стоеше Агне като заклано, което имаше седем рога и седем очи, които са седемте Божии духове, разпратени по цялата земя.

7 И то дойде та взе книгата из десницата на седящия на престола.

8 И когато взе книгата, четирите живи същества и двадесетте и четири старци паднаха пред Агнето, като всеки държеше арфа и златни чаши пълни с темян, които са молитвите на светиите.

9 И пеят нова песен, думайки: Достоен си да вземеш книгата и да разпечаташ печатите й: защото си бил заклан, и със Своята кръв си изкупил за Бога човеци от всяко племе, език, люде и народ

10 и направил си ги на нашия Бог царство и свещеници; и те царуват на земята.

11 И видях и чух глас от много ангели около престола и живите същества и старците; (и числото им беше десетки хиляди по десетки хиляди и хиляди по хиляди):

12 и казваха с висок глас: Достойно е Агнето, което е било заклано, да приеме сила и богатство, премъдрост и могъщество, почит, слава и благословение.

13 И всяко създание, което е на небето, на земята и под земята и по морето и всичко що има в тях, чух да казват: На Този, Който седи на престола, и на Агнето да бъде благословение и почит, слава и господство, до вечни векове.

14 И четирите живи същества казаха: Амин! И старците паднаха, та се поклониха.

Scroll to see more.

www.bibliata.com