Псалми 95

Проучване

   

1 (По слав. 94). Дойдете, да запеем на Господа, Да възкликнем към спасителната ни Канара.

2 Да застанем пред Него със славословие. С псалми да възкликнем на Него,

3 Защото Господ е велик Бог, И велик Цар над всички богове.

4 В Неговата ръка са земните дълбочини; И височините на планините са Негови.

5 Негово е морето, дори Той го е направил; И ръцете Му създадоха сушата.

6 Дойдете да се поклоним и да припаднем, Да коленичим пред Господа нашия Създател;

7 Защото Той е наш Бог, И ние сме люде на пасбището Му и овце на ръката Му, Днес, ако искате да слушате гласа Му,

8 Не закоравявайте сърцата си както в Мерива. Както в деня, когато Ме изпитахте в пустинята,

9 Когато бащите ви Ме изпитаха, Опитаха Ме и видяха каквото сторих.

10 Четиридесет години негодувах против това поколение, И рекох: Тия люде се заблуждават в сърце, И не са познали Моите пътища;

11 Затова се заклех в гнева Си, Че няма да влязат в Моята почивка.

Scroll to see more.

www.bibliata.com