Псалми 9

Проучване

   

1 За първия певец по "Умри за сина". Давидов псалом. Ще Те славословя, Господи, с цялото си сърце, Ще разкажа всичките Твои чудесни дела.

2 Ще се веселя и ще се радвам в Тебе, Ще възпявам името Ти, Всевишни;

3 Понеже неприятелите ми се връщат назад Падат и гинат пред Твоето присъствие.

4 Защото Ти си защитил правото и делото ми; Седнал на престола, Ти си отсъдил справедливо.

5 Изобличил си народите, изтребил си нечестивите, Изличил си името им до вечни векове.

6 Неприятелите изчезнаха; те са запустели за винаги; Ти си разорил градовете им, та и поменът им загина.

7 Но Господ седи Цар до века, Приготвил е престола Си за съд,

8 И Той ще съди света с правда. Ще отсъди за племената справедливо.

9 И Господ ще бъде прибежище на угнетените, Прибежище в скръбни времена.

10 И ония, които познават името Ти, ще уповават на Тебе; Защото Ти, Господи, не си оставил ония, които Те търсят.

11 Пейте хвали на Господа, Който обитава в Сион, Изявете между племената делата Му;

12 Защото Оня, Който прави изследване за кръвопролития, помни уповаващите на Него, Не забравя викането на кротките.

13 Смили се за мене, Господи; Виж скръбта, която ми причиняват ония, които ме мразят. Ти, Който ме дигаш от портите на смъртта;

14 За да разкажа всичко, поради което Ти си за хвалене, В портите на Сионовата дъщеря, И за да се радвам заради спасителната Ти помощ.

15 Народите затънаха в ямата, която сами направиха; В мрежата, която скриха, се улови ногата на сами тях.

16 Господ е станал познат чрез правосъдието, което е извършил; Нечестивият се впримчва в делото на своите си ръце. (Игаион: {Да се усили музиката.} Села).

17 Нечестивите ще се върнат в преизподнята, Всичките народи, които забравят Бога.

18 Защото бедният няма да бъде забравен за винаги, Нито ще бъде изгубено за всякога ожидането на кротките.

19 Стани, Господи; да не надделява човек; Да бъдат съдени народите пред Тебе.

20 Господи, докарай страх върху тях; Нека познаят народите, че са само човеци (Села).

Scroll to see more.

www.bibliata.com