Псалми 84

Проучване

   

1 (По слав. 83). За първия певец, на гетския инструмент {Псал. 81 надписът.}, псалом на Кореевите потомци. Колко са мили Твоите обиталища Господи на силите!

2 Копнее и даже примира душата ми за дворовете Господни; Сърцето ми и плътта ми викат към живия Бог.

3 Дори врабчето си намира жилище, И лястовицата гнездо за себе си гдето туря пилетата си, При Твоите олтари, Господи на Силите, Царю мой и Боже мой.

4 Блажени ония, които живеят в Твоя дом; Те всякога ще Те хвалят. (Села).

5 Блажени ония човеци, чиято сила е в Тебе. В чието сърце са пътищата към Твоя дом.

6 Минаващи през долината на плача, Те я преобръщат на място на извори; И есенният дъжд я покрива с благословения.

7 Те отиват от сила в сила; Всеки от тях се явява пред Бога в Сион.

8 Господи Боже на Силите, послушай молитвата ми. Приклони ухо, Боже Яковов. (Села).

9 Боже, щите наш, виж, И погледни в лицето на Твоя помазаник.

10 Защото един ден в Твоите дворове е по-желателен от хиляди други дни; Предпочел бих да стоя на прага в дома на моя Бог, Отколкото да живея в шатрите на нечестието.

11 Защото Господ Бог е слънце и щит; Господ ще даде благодат и слава; Няма да лиши от никакво добро ходещите с незлобие.

12 Господи на Силите, Блажен оня човек, който уповава на Тебе.

Scroll to see more.

www.bibliata.com