Псалми 82

Проучване

   

1 (По слав. 81). Асафов псалом. Бог стои в Божия събор, Съди всред боговете.

2 До кога ще съдите несправедливо, И ще лицеприятелствувате към нечестивите? (Села.)

3 Съдете справедливо сиромаха и сирачето; Отдавайте правото на оскърбения и бедния.

4 Избавяйте сиромаха и немотния, Отървавайте ги от ръката на нечестивите.

5 Те не знаят нито разбират, Ходят насам натам в тъмнина; Всичките основи на земята се разклащат.

6 Аз рекох: Богове сте вие; Всички сте синове на Всевишния.

7 А при все това вие ще умрете като човеци, И ще паднете като един от князете.

8 Стани, Боже, съди земята; Защото Ти имаш наследство всред всичките народи.

Scroll to see more.

www.bibliata.com