Псалми 77

Проучване

   

1 (По слав. 76). За първия певец, по Едутуна {Псал. 39 и 62, надписите.}, Асафов псалом. Викам към Бога с гласа си, Да! към Бога с гласа си; и Той ще ме послуша.

2 В деня на неволята си търсих Господа, Нощем простирах ръката си към Него без да престана; Душата ми не искаше да се утеши.

3 Спомням си за Бога, и се смущавам; Оплаквам се, и духът ми отпада. (Села).

4 Удържаш очите ми в неспане; Смущавам се до толкоз щото не мога да продумам.

5 Размислих за древните дни, За годините на старите времена.

6 Спомням си за нощното си пеене; Размишлявам в сърцето си, И духът ми загрижено изпитва, като казва:

7 Господ до века ли ще отхвърля? Не ще ли вече да покаже благоволение?

8 Престанала ли е милостта Му за винаги? Пропада ли обещанието Му за всякога?

9 Забрави ли Бог да бъде благодатен? Или в гнева Си е затворил Своите благи милости? (Села).

10 Тогава рекох: Това е слабост за мене Да мисля, че десницата на Всевишния се изменява.

11 Ще спомена делата Господни; Защото ще си спомня чудесата извършени от Тебе в древността,

12 И ще размишлявам върху всичко що си сторил, И деянията Ти ще преговарям.

13 Боже, в светост е Твоят път; Кой бог е велик, както истинският Бог?

14 Ти си Бог, Който вършиш чудеса; Явил си между племената силата Си.

15 Изкупил си с мишцата Си людете Си, Чадата Яковови и Иосифови, (Села.)

16 Видяха Те водите, Боже, видяха Те водите и се уплашиха; Разтрепериха се и бездните.

17 Облаците изляха поройни води; небесата издадоха глас; Тоже и стрелите Ти прелетяха.

18 Гласът на гърма Ти бе във вихрушката; Светкавиците осветиха вселената; Земята се потресе и се разклати.

19 През морето бе Твоят път, И стъпките Ти през големи води, И следите Ти не се познаваха.

20 Водил си като стадо людете Си С ръката на Моисея и на Аарона.

Scroll to see more.

www.bibliata.com