Псалми 76

Проучване

   

1 (По слав. 75). За първия певец, върху струнни инструменти, Асафов псалом. Песен. Познат е Бог в Юда; В Израил е велико името Му.

2 В Салим е скинията Му, И обиталището Му е в Сион.

3 Там Той строши лъскавите стрели на лъка. Щита и меча, и битката. (Села),

4 Светъл се явяваш, о Славни, От хълмовете с користите.

5 Твърдосърдечните бидоха обрани, заспаха във вечния си сън; И никой от яките мъже не намери ръцете си.

6 От Твоето мъмрене, Боже Яковов, Паднаха в дълбок сън и колесници и коне.

7 Ти, самий Ти, си страшен; И кой може да устои пред лицето Ти, когато се разгневиш?

8 Направил си да се чуе от небето присъда; Земята се убоя и утихна

9 Когато Бог стана да съди, За да спаси всичките кротки на земята. (Села).

10 Наистина човешката ярост ще се обърне в хвала на Тебе; С остатъкът от яростта ще се опашеш,

11 Обричайте се и изпълнявайте обреците си на Господа вашия Бог; Всички, които са около Него, нека принасят дарове на Достопочитаемия.

12 Той снишава гордостта на князете, Страшен е за земните царе.

Scroll to see more.

www.bibliata.com