Псалми 57

Проучване

   

1 (По слав. 56). За първия певец, по не разорявай. Песен на Давида, когато побягна от Сауловото лице в пещерата {1 Цар. 21:1. 24:3. Псал. 142 надписа.}. Смили се за мене, о Боже, смили се за мене, Защото при Тебе прибягва душата ми; Да! под сянката на Твоите крила ще прибягна, Докато преминат тия бедствия.

2 Ще викам към Всевишния Бог, Към Бога, Който действува за мене.

3 Ще прати от небесата и ще ме избави, Когато ме укорява оня, който иска да ме погълне. (Села). Бог ще изпрати милостта Си и истината Си.

4 Душата ми е всред лъвове; Лежа между пламнали човеци, Между човешки чада, чиито зъби са копия и стрели, И чиито език е остър меч.

5 Възнеси се, Боже, над небесата; Славата Ти нека бъде по цялата земя.

6 Мрежи приготвиха за стъпките ми; Душата ми се е навела; Изкопаха пред мене яма; Те сами паднаха всред нея. (Села).

7 Непоколебимо е сърцето ми, Боже, непоколебимо е сърцето ми; Ще пея, а още ще славословя.

8 Събуди се, душе моя {Еврейски: Славо моя.}; Събуди се, псалтирю и арфо; сам аз ще се събудя на ранина.

9 Ще Те хваля, Господи, между племената; Ще Те славословя между народите.

10 Защото Твоята милост е велика дори до небесата. И Твоята вярност до облаците.

11 Възнеси се, Боже, над небесата; Славата Ти нека бъде по цялата земя.

Scroll to see more.

www.bibliata.com