Псалми 52

Проучване

   

1 (По слав. 51). За първия певец, Давидова поука, когато бе дошъл едомецът Доик при Саула та му бе казал: Давид дойде в Ахимелеховата къща {1 Цар. 22:9. Езек. 22:9.}. Защо се хвалиш със злобата, силни човече? Милостта Божия пребъдва до века.

2 Езикът ти, като действува коварно, Подобно на изострен бръснач, измишлява нечестие.

3 Обичаш злото повече от доброто, И да лъжеш повече нежели да говориш правда. (Села).

4 Обичаш всичките гибелни думи и измамливия език.

5 Затова и тебе Бог ще съкруши съвсем, Ще те изтръгне и ще те премести от шатъра ти, И ще те изкорени от земята на живите. (Села).

6 А праведните, като видят това, ще се убоят, И ще му се присмеят и рекат:

7 Ето човек, който не направи Бога своя крепост, Но уповаваше на многото си богатство, И се закрепваше в нечестието си.

8 А аз съм като маслина, която зеленее в Божия дом; Уповавам на Божията милост от века до века.

9 Винаги ще Те славословя, защото Ти си сторил това; И пред Твоите светии ще призовавам името Ти, Защото е благо.

Scroll to see more.

www.bibliata.com