Псалми 48

Проучване

   

1 (По слав. 47). Псаломска песен на Кореевите синове. Велик е Господ; и твърде достохвален В града на нашия Бог, в Своя свет хълм.

2 Красив по възвишеността си, радост на цялата земя, Е хълмът Сион, гдето по северните му страни Е градът на великия цар.

3 В палатите му Бог е познат като прибежище.

4 Защото, ето, царете се събраха; Всички преминаха.

5 Те като видяха почудиха се, Смутиха се, спуснаха се на бяг.

6 Трепет ги обзе там, Болки като на раждаща жена.

7 С източния вятър Ти съкрушаваш тарсийските кораби.

8 Каквото бяхме чули, това и видяхме В града на Господа на Силите, в града на нашия Бог, Който Бог и до века ще утвърди. (Села).

9 Размишляваме, Боже, за Твоето милосърдие Всред Твоя храм.

10 Според името Ти, Боже, е и хвалата Ти до краищата на земята; Десницата Ти е пълна с правда.

11 Нека се весели хълмът Сион, Нека се радват Юдовите дъщери. Заради Твоите съдби.

12 Обиколете Сион и обходете го; Пребройте кулите му;

13 Обърнете внимание в укрепленията му; Разгледайте палатите му; За да го разказвате на поколението подир вас.

14 Защото Тоя Бог е наш Бог до вечни векове; Той ще ни ръководи дори до смърт.

Scroll to see more.

www.bibliata.com