Псалми 36

Проучване

   

1 (По слав. 35). За първия певец. Псалом на Господния слуга Давида. Беззаконието на нечестивия свидетелствува {Еврейски: Говори.} на вътрешното ми сърце, Че пред очите му няма страх от Бога.

2 Защото той се лъже в своите си очи. Че беззаконието му няма да се открие и да се намрази,

3 Думите на устата му са беззаконие и измама; Той не иска да бъде разумен за да прави добро.

4 Беззаконие измислюва на леглото си; Застава на недобър път; злото не мрази.

5 Господи, Твоето милосърдие стига до небето, Верността Ти до облаците;

6 Правдата Ти е като великолепните планини; Съдбите Ти са бездна голяма; Ти, Господи, запазваш човеци и животни.

7 Колко е скъпоценно Твоето милосърдие, Боже! Затова човешките чада прибягват под покрова на крилата Ти.

8 Ще се напояват от най-доброто {Еврейски: Тлъстината.} на дома Ти. И от ръката на Твоите сладости ще им дадеш да пият.

9 Защото у Тебе е изворът на живота, В Твоята светлина ще видим светлина.

10 Простирай милосърдието Си към ония, които Те познават, И правдата Си към ония, които са с право сърце.

11 Нека не дойде против мене ногата на горделивите, Нито ръката на нечестивите да ме поклати.

12 Там паднаха ония, които вършат беззаконие; Повалиха се и не ще могат да станат.

Scroll to see more.

www.bibliata.com