Псалми 25

Проучване

   

1 (По слав. 24). Давидов псалом. По Еврейски, азбучен псалом. Към Тебе, Господи, издигам душата си.

2 Боже мой, на Тебе съм уповал; Да се не посрамя, Да не тържествуват неприятелите ми над мене.

3 Наистина, никой, който чака Тебе, няма да се посрами; Ония ще се посрамят, които, без причина, постъпват коварно.

4 Направи ме, Господи, да позная пътищата Ти, Научи ме на пътеките Си.

5 Води ме в истината Си и учи ме; Защото Ти си Бог на Спасението ми; Тебе чакам цял ден.

6 Помни, Господи, благите Си милости И милосърдията Си, защото са от века.

7 Недей помни греховете на младостта ми, нито престъпленията ми; Помни ме, Господи, според милосърдието Си и заради благостта Си.

8 Господ е благ и праведен, Затова ще научи грешните на пътя Си.

9 Ще води кротките с правда, И ще научи кротките на пътя Си.

10 Всичките пътеки на Господа са милосърдие и вярност Към ония, които пазят завета Му и изявлението Му.

11 Заради името Си, Господи, Прости моето беззаконие, защото е голямо.

12 Бои ли се човек от Господа? - Него Той ще настави кой път да избере.

13 Душата му ще живее в спокойствие, И потомството му ще наследи земята.

14 Интимното благоволение на Господа е с ония, които Му се боят, И ще им покаже завета Си.

15 Моите очи са винаги към Господа, Защото Той ще измъкне из мрежата нозете ми.

16 Обърни се към мене и смили се за мене, Защото съм усамотен и наскърбен.

17 Олекчи скърбите на сърцето ми, Извади ме из утесненията ми.

18 Вгледай се в угнетението ми и теготата ми. И прости всичките ми грехове.

19 Виж неприятелите ми, защото са много, И с люта ненавист ме мразят.

20 Пази душата ми и избави ме; Да се не посрамя, защото на Тебе уповавам.

21 Незлобие и правота нека ме пазят, Защото Тебе чакам.

22 Боже, избави Израиля От всичките му беди.

   
Scroll to see more.

www.bibliata.com