Псалми 145

Проучване

   

1 (По слав. 144). Давидово хваление. По еврейски, азбучен псалом. Ще Те превъзнасям, Боже мой, Царю мой, И ще благославям Твоето име от века и до века.

2 Всеки ден ще Те благославям, И ще хваля Твоето име от века и до века.

3 Велик е Господ и твърде достохвален, И величието Му е неизследимо.

4 Едно поколение ще хвали делата Ти на друго, И ще разказват Твоето могъщество,

5 Ще размишлявам за славното величие на Твоето достойнство, И за Твоите чудесни дела;

6 И когато човеците говорят за мощта на Твоите страшни дела, То и аз ще разказвам Твоето величие.

7 Ще разгласяват спомена на Твоята голяма благост, И ще възпяват Твоята правда.

8 Благодатен и жалостив е Господ, Дълготърпелив и многомилостив.

9 Благ е Господ към всички; И благите Му милости са върху всичките Му творения.

10 Всичките Твои творения ще Те хвалят, Господи, И Твоите светии ще Те благославят;

11 Ще говорят за славата на царството Ти, И ще разказват Твоето могъщество,

12 За да изявят на човешките чада мощните Му дела, И славното величие на Неговото царство.

13 Твоето царство е вечно, И владичеството Ти трае през всички родове.

14 Господ подкрепя всичките падащи, И изправя всичките сгърбени.

15 Очите на всичките гледат към Тебе; И Ти им даваш храна на време.

16 Отваряш ръката Си И удовлетворяваш желанието на всичко живо.

17 Праведен е Господ във всичките Си пътища, И благодатен във всичките Свои дела.

18 Господ е близо при всички, които Го призовават, При всички, които с истина Го призовават.

19 Изпълнява желанието на тия, които Му се боят, Слуша викането им, и ги избавя.

20 Господ пази всички, които Го любят; А ще изтреби всичките нечестиви.

21 Устата ми ще изговарят хваление на Господа; И всяка твар нека благославя Неговото свето име от века и до века.

   
Scroll to see more.

www.bibliata.com