Псалми 136

Проучване

   

1 (По слав. 135). Славете Господа, защото е благ, Защото милостта Му трае до века;

2 Славете Бога на боговете, Защото милостта Му трае до века.

3 Славете Господа на господарите, Защото милостта Му трае до века.

4 Който Един върши велики чудеса, Защото милостта Му трае до века;

5 Който с мъдрост направи небесата, Защото милостта Му трае до века;

6 Който простря земята върху водите, Защото милостта Му трае до века;

7 Който направи големи светила, Защото милостта Му трае до века;

8 Слънцето за да владее деня, Защото милостта Му трае до века;

9 Луната и звездите за да владеят нощта, Защото милостта Му трае до века;

10 Който порази египтяните в първородните им, Защото милостта Му трае до века;

11 И изведе Израиля изсред тях, Защото милостта Му трае до века;

12 С мощна ръка и с издигната мишца, Защото милостта Му трае до века;

13 Който раздели Червеното море на две части, Защото милостта Му трае до века;

14 И преведе Израиля презсред него, Защото милостта Му трае до века;

15 Който повали Фараона и множеството му в Червеното море, Защото милостта Му трае до века;

16 Който преведе людете Си през пустинята, Защото милостта Му трае до века;

17 Който порази велики царе, Защото милостта Му трае до века;

18 И изби прочути царе, Защото милостта Му трае до века;

19 Аморейския цар Сион, Защото милостта Му трае до века;

20 И васанския цар Ог, Защото милостта Му трае до века

21 И даде земята им в наследство, Защото милостта Му трае до века,

22 В наследство на слугата Си Израил, Защото милостта Му трае до века,

23 Който си спомни за нас в унижението ни, Защото милостта Му трае до века;

24 И ни избави от противниците ни, Защото милостта Му трае до века;

25 Който дава храна на всяка твар, Защото милостта Му трае до века;

26 Славете небесния Бог, Защото милостта Му трае до века.

   
Scroll to see more.

www.bibliata.com