Псалми 135

Проучване

   

1 (По слав. 134). Алилуя. Хвалете името Господно. Хвалете Го, вие слуги Господни,

2 Които престоявате в дома Господен, В дворовете на дома на нашия Бог.

3 Хвалете Господа, защото е благ Господ, Пейте хваления на името Му, защото това е угодно.

4 Защото Господ избра Якова за Себе Си, Израиля за Свое собствено притежание.

5 Защото аз познах, че Господ е велик, И че нашият Господ е над всичките богове.

6 Господ прави всичко що Му е угодно На небето и на земята, в моретата и във всичките бездни.

7 Повдига пари от краищата на земята, Прави светкавици за дъжда, Изважда ветрове из съкровищниците Си.

8 Той е Който порази египетските първородни И на човек и на животно.

9 Изпрати знамения и чудеса всред тебе, Египте, Върху Фараона и върху всичките му слуги.

10 Той е, Който порази големи народи И изби силни царе.

11 Аморейския цар Сион, И васанския цар Ог, И всичките ханаански царства -

12 И даде земята им в наследство, Наследство на людете Си Израил.

13 Името Ти, Господи, пребъдва до века, Споменът Ти, Господи, из род в род.

14 Защото Господ ще съди людете Си, И ще се покае за скърбите на слугите Си.

15 Идолите на народите са сребро и злато, Направа на човешки ръце.

16 Уста имат, но не говорят; Очи имат, но не виждат;

17 Уши имат, но не чуват; Нито има дишане в устата им.

18 Подобни на тях ще станат ония, които ги правят, Както и всеки, който уповава на тях.

19 Доме Израилев, благославяйте Господа; Доме Ааронов, благославяйте Господа;

20 Доме Левиев, благославяйте Господа; Вие, които се боите от Господа, благославяйте Господа;

21 Благословен да бъде от Сион Господ, Който обитава в Ерусалим. Алилуия.

   
Scroll to see more.

www.bibliata.com