Псалми 122

Проучване

   

1 (По слав. 121). Давидова песен на възкачванията. Зарадвах се, когато ми рекоха: Да отидем в дома Господен.

2 Ето, нозете ни стоят Отвътре портите ти, Ерусалиме.

3 Ерусалиме, който си съграден Като град сглобен ведно;

4 Гдето възлизат племената, Господните племена. Според надеждите на Израиля, За да славят името Господно.

5 Защото там са поставени престоли за съд, Престолите на Давидовия дом.

6 Молитствувайте за мира на Ерусалим; Нека благоденствуват ония, които те обичат!

7 Мир да бъде отвътре стените ти, Благоденствие в палатите ти!

8 Заради братята и другарите си Ще кажа сега: Мир да е в тебе!

9 Заради дома на Господа нашия Бог Ще търся доброто ти.

Scroll to see more.

www.bibliata.com