Псалми 114

Проучване

   

1 (По слав. 113). Когато излезе Израил из Египет, Якововият дом из люде другоезични,

2 Юда стана светилище на Бога, Израил Негово владение.

3 Морето видя и побягна; Иордан се възвърна назад;

4 Планините се разиграха като овни, Хълмовете като агнета.

5 Що ти стана, море, та си побягнало? На тебе Иордане, та си се върнал назад?

6 На вас планини, та се разиграхте като овни? На вас хълмове - като агнета?

7 Трепери, земьо, от присъствието Господно, От присъствието на Якововия Бог,

8 Който превърна канарата във воден поток, Кременливия камък във воден извор.

Scroll to see more.

www.bibliata.com