Псалми 110

Проучване

   

1 (По слав. 109). Давидов псалом Иеова рече на моя Господ: Седи отдясно Ми Докле положа враговете ти за твое подножие.

2 Господ ще простре от Сиона скиптъра на силата ти; Владей всред враговете си.

3 В деня, когато събереш силата си, твоите люде ще представят себе си доброволно, в света премяна; Твоите млади ще дойдат при тебе като росата из утробата на зората.

4 Господ се закле, (и не ще се разкае), като каза: Ти си свещеник до века според чина Мелхиседеков.

5 Господ, стоящ отдясно ти, Ще порази царя в деня на гнева си.

6 Ще извърши съд между народите, ще напълни земята с трупове, Ще смаже главата на неприятелите по широкия свят.

7 Ще пие от потока край пътя; Затова ще дигне глава високо.

Scroll to see more.

www.bibliata.com