Притчи 26

Проучване

   

1 Както сняг лятно време, И както дъжд в жетва, Така и чест не прилича на безумния.

2 Както врабче в скитането си, както ластовица в летенето си, Така и проклетия не постига без причина.

3 Бич за коня, юзда за осела И тояга за гърба на безумните.

4 Не отговаряй на безумния според безумието му, Да не би да станеш и ти подобен нему.

5 Отговаряй на безумния според безумието му, Да не би да се има мъдър в своите си очи.

6 Който праща известие чрез безумния Отсича своите си нозе и докарва {Еврейски: И пие.} на себе си вреда.

7 Както безполезни висят краката на куция, Така е притча в устата на безумния.

8 Както оня, който хвърля възел със скъпоценни камъни в грамада, Така е тоя, който отдава чест на безумния.

9 Като трън, който боде ръката на пияницата, Така е притча в устата на безумните.

10 Както стрелец, който безогледно наранява всички, Така е оня, който условя безумен, или оня, който условя скитници.

11 Както кучето се връща на бълвоча си, Така безумният повтаря своята глупост.

12 Видял ли си човек който има себе си за мъдър? Повече надежда има за безумния, нежели за него.

13 Ленивият казва: Лъв има на пътя! Лъв има по улиците!

14 Както вратата се завърта на резетата си, Така и ленивият на постелката си.

15 Ленивият потопява ръката си в паницата, А го мързи да я върне в устата си.

16 Ленивият има себе си за по-мъдър От седмина души, които могат да дадат умен отговор.

17 Минувачът, който се дразни с чужда разпра, Е като оня, който хваща куче за ушите.

18 Както лудият, който хвърля главни, стрели и смърт,

19 Така е човекът, който измамя ближния си, И казва: Не сторих ли това на шега?

20 Дето няма дърва огънят изгасва; И дето няма шепотник раздорът престава.

21 Както са въглища за жарта и дърва за огъня, Така е и крамолникът, за да разпаля препирня.

22 Думите на шепотника са като сладки залъци И слизат вътре в корема.

23 Усърдните устни с нечестиво сърце Са като сребърна глеч намазана на пръстен съд.

24 Ненавистникът лицемерствува с устните си, Но крои коварство в сърцето си;

25 Когато говори сладко не го вярвай, Защото има седем мерзости в сърцето му;

26 Макар омразата му да се покрива с измама, Нечестието му ще се издаде всред събранието.

27 Който копае ров ще падне в него, И който търкаля камък, върху него ще се обърне.

28 Лъжливият език мрази наранените от него, И ласкателните уста докарват съсипия.

   

www.bibliata.com