Притчи 24

Проучване

   

1 Не завиждай на злите хора, Нито пожелавай да си с тях,

2 Защото сърцето им размишлява насилие, И устните им говорят за пакост

3 С мъдрост се гради къща, И с разум се утвърждава,

4 И чрез знание стаите се напълват С всякакви скъпоценни и приятни богатства.

5 Мъдрият човек е силен, И човек със знание се укрепява в сила,

6 Защото с мъдър съвет ще водиш войната си, И чрез множеството съветници бива избавление.

7 Мъдростта е непостижима за безумния, Той не отваря устата си в портата.

8 Който намисля да прави зло, Ще се нарече пакостен човек;

9 Помислянето на такова безумие е грях, И присмивателят е мерзост на човеците.

10 Ако покажеш малодушие в усилно време, Силата ти е малка.

11 Избавяй ония, които се влачат на смърт, И гледай да задържаш ония, които политат към клане.

12 Ако речеш: Ето, ние не знаехме това! То Оня, Който претегля сърцата, не разбира ли? Оня, Който пази душата ти, не знае ли, И не ще ли въздаде на всеки според делата му?

13 Сине мой, яж мед, защото е добър, И медена пита, защото е сладка на вкуса ти.

14 И ще знаеш, че такава е мъдростта за душата ти, Ако си я намерил; и има бъдеще, И надеждата ти няма да се отсече.

15 Не поставяй засада, о нечестиви човече, против жилището на праведния, Не разваляй мястото му за почивка.

16 Защото праведният ако седем пъти пада, пак става, Докато нечестивите се препъват в злото.

17 Не се радвай, когато падне неприятелят ти, И да се не весели сърцето ти, когато се подхлъзне той.

18 Да не би да съгледа Господ, и това да Му се види зло, И Той да оттегли гнева Си от него.

19 Не се раздразвай, поради злодейците, Нито завиждай на нечестивите,

20 Защото злите не ще имат бъдеще; Светилникът на нечестивите ще изгасне.

21 Сине мой, бой се от Господа и от царя, И не се сношавай с непостоянните,

22 Защото бедствие ще се издигне против тях внезапно, И кой знае какво наказание ще им се наложи и от двамата?

23 И тия са изречения на мъдрите:- Лицеприятие в съд не е добро.

24 Който казва на нечестивия: Праведен си, Него народи ще кълнат, него племена ще мразят;

25 Но които го изобличават, към тях ще се показва благоволение, И върху тях ще дойде добро благословение.

26 Който дава прав отговор, Той целува в устни.

27 Нареди си работата навън, И приготви си я на нивата, И после съгради къщата си.

28 Не бивай свидетел против ближния си без причина, Нито мами с устните си.

29 Не казвай: Както ми направи той, така ще му направя и аз, Ще въздам на човека според делата му.

30 Минах край нивата на ленивия И край лозето на нехайния човек,

31 И всичко бе обрасло с тръни, Коприва беше покрила повърхността му, И каменната му ограда беше съборена.

32 Тогава, като прегледах, размислих в сърцето си, Видях и взех поука.

33 Още малко спане, малко дрямка, Малко сгъване на ръце за сън, -

34 И сиромашията ще дойде върху тебе, като крадец И немотията - като въоръжен мъж,

   

www.bibliata.com