Притчи 20

Проучване

   

1 Виното е присмивател, и спиртното питие крамолник; И който се увлича по тях е неблагоразумен.

2 Царското заплашване е като реване на лъв; Който го дразни съгрешава против своя си живот.

3 Чест е за човека да страни от препирня; А всеки безумен се кара.

4 Ленивият не иска да оре, поради зимата, Затова, когато търси във време на жетва, не ще има нищо.

5 Намерението в сърцето на човека е като дълбока вода; Но разумен човек ще го извади.

6 Повечето човеци разгласяват всеки своята доброта; Но кой може да намери верен човек?

7 Чадата на праведен човек, който ходи в непорочността си, Са блажени след него.

8 Цар, който седи на съдебен престол, Пресява всяко зло с очите си.

9 Кой може да каже: Очистих сърцето си; Чист съм от греховете си?

10 Различни грамове и различни мерки, И двете са мерзост Господу.

11 Даже и детето се явява чрез постъпките си - Дали делата му са чисти и прави.

12 Слушащото ухо и гледащото око, Господ е направил и двете.

13 Не обичай спането, да не би да обеднееш! Отвори очите си, и ще се наситиш с хляб.

14 Лошо е! лошо е! казва купувачът, Но като си отиде, тогава се хвали.

15 Има злато и изобилие драгоценни камъни, Но устните на знанието са скъпоценно украшение.

16 Вземи дрехата на този, който поръчителствува за чужд. Да! вземи залог от онзи, който поръчителствува за чужди хора.

17 Хляб спечелен с лъжа е сладък за човека; Но после устата му ще се напълнят с камъчета.

18 Намеренията се утвърждават чрез съвещание, Затова с мъдър съвет обяви война.

19 Одумникът обхожда и открива тайни, Затова не се събирай с онзи, който отваря широко устните си.

20 Светилникът на този, който злослови баща си или майка си, Ще изгасне в най-мрачната тъмнина.

21 На богатството, което бързо се придобива из начало, Сетнината не ще бъде благословена.

22 Да не речеш: Ще въздам на злото; Почакай Господа и Той ще те избави.

23 Различни грамове са мерзост за Господа, И неверните везни не са добри.

24 Стъпките на човека се оправят от Господа; Как, прочее, би познал човек пътя си?

25 Примка е за човека да казва необмислено: Посвещавам това, И след като се е обрекъл тогава да разпитва.

26 Мъдрият цар пресява нечестивите, И докарва върху тях колелото на вършачката.

27 Духът на човека е светило Господно, Което изпитва всичките най-вътрешни части на тялото.

28 Милост и вярност пазят царя, И той поддържа престола си с милост.

29 Славата на младите е силата им, И украшението на старците са белите им коси.

30 Бой, който наранява, И удари, които стигат до най-вътрешните части на тялото, Очистват злото.

   

www.bibliata.com