Притчи 2

Проучване

   

1 Сине мой, ако приемеш думите ми, И запазиш заповедите ми при себе си,

2 Така щото да приклониш ухото си към мъдростта. И да предадеш сърцето си към разума,

3 Ако призовеш благоразумието, И издигнеш гласа си към разума,

4 Ако го потърсиш като сребро, И го подириш като скрити съкровища,

5 Тогава ще разбереш страха от Господа, И ще намериш познанието за Бога.

6 Защото Господ дава мъдрост, из устата Му излизат знание и разум.

7 Той запазва истинска мъдрост за праведните, Щит е за ходещите в незлобие,

8 За да защищава пътищата на правосъдието, И да пази пътя на светиите Си.

9 Тогава ще разбереш правда, правосъдие, Правдивост, да! и всеки добър път.

10 Защото мъдрост ще влезе в сърцето ти, Знание ще услажда душата ти,

11 Разсъждение ще те пази, Благоразумие ще те закриля,

12 За да те избави от пътя на злото. От човека, който говори опако, -

13 От ония, които остават пътищата на правотата, За да ходят по пътищата на тъмнината, -

14 На които прави удоволствие да вършат зло, И се радват на извратеността на злите, -

15 Чиито пътища са криви И пътеките им опаки, -

16 За да те избави от чужда жена, От чужда, която ласкае с думите си,

17 (Която е оставила другаря на младостта си, И е забравила завета на своя Бог,

18 Защото домът й води надолу към смъртта, И пътеките й към мъртвите {Еврейски: Сенките.};

19 Никой от ония, които влизат при нея, не се връща, Нито стига пътищата на живота,) -

20 За да ходиш ти в пътя на добрите, И да пазиш пътеките на праведните.

21 Защото правдивите ще населят земята, И непорочните ще останат в нея,

22 А нечестивите ще се отсекат от земята, И коварните ще се изкоренят от нея.

   

www.bibliata.com