Притчи 19

Проучване

   

1 По-добър е сиромахът, който ходи в непорочността си, Нежели оня, който е с извратени устни а при това безумен.

2 Наистина ожидане без разсъдък не е добро, И който бърза с нозете си, сбърква пътя си.

3 Безумието на човека изкривява пътя му, И сърцето му негодува против Господа.

4 Богатството притуря много приятели, А сиромахът бива оставен от приятеля си.

5 Лъжливият свидетел няма да остане ненаказан, И който издиша лъжи няма да избегне.

6 Мнозина търсят благоволението на щедрия {Или: Княза.}, И всеки е приятел на онзи, който дава подаръци.

7 Всичките братя на сиромаха го мразят, - Колко повече отбягват от него приятелите му! - Той тича след тях с умолителни думи, но тях ги няма.

8 Който придобива ум обича своята си душа; Който пази благоразумие ще намери добро.

9 Лъжлив свидетел няма да остане ненаказан, И който издиша лъжи ще загине.

10 Изнежеността не прилича на безумен, - Много по-малко на слуга да властвува над началници.

11 Благоразумието на човека възпира гнева му, И слава е за него да се не взира в престъпление.

12 Гневът на царя е като реване на лъв, А благоволението му е като роса на тревата.

13 Безумен син е бедствие за баща си, И препирните на жена са непрестанно капене.

14 Къща и богатство се оставят наследство от бащите, Но благоразумна жена е от Господа.

15 Леността хвърля в дълбок сън, И бездейна душа ще гладува

16 Който пази заповедта пази душата си, А който немари пътищата си ще загине.

17 Който показва милост към сиромаха заема Господу, И Той ще му въздаде за благодеянието му.

18 Наказвай сина си докато има надежда, И не закоравявай сърцето си да го оставиш да загине {Или: И да го не щади душата ти за викането му.}.

19 Яростен човек ще понесе наказание; Защото, ако и да го избавиш, трябва пак същото да направиш.

20 Слушай съвет и приемай поука, За да станеш мъдър в сетнините си.

21 Има много помисли в сърцето на човека, Но намерението Господно, то ще устои.

22 Милосърдието на човека е чест нему, И сиромах човек е по-добър от този, който разочарова.

23 Страхът от Господа спомага към живот; Който го има ще си ляга наситен и не ще срещне зло.

24 Ленивият затопява ръката си в паницата И не ще нито в устата си да я повърне.

25 Ако биеш присмивателя, простият ще стане внимателен; И ако изобличиш благоразумния, той ще придобие знание.

26 Който опропастява баща си и пропъжда майка си, Той е син, който причинява срам и нанася позор.

27 Престани, сине мой, да слушаш съвети, Които те отклоняват от мъдростта.

28 Лошият свидетел се присмива на правосъдието; И устата на нечестивите поглъщат беззаконие.

29 Присъди се приготвят за присмивателите, И бой за гърба на безумните.

   

www.bibliata.com