Притчи 15

Проучване

   

1 Мек отговор отклонява от ярост, А оскърбителната дума възбужда гняв.

2 Езикът на мъдрите изказа знание, А устата на безумните изригват глупост.

3 Очите Господни са на всяко място И наблюдават злите и добрите.

4 Благият език е дърво на живот, А извратеността в него съкрушава духа.

5 Безумният презира поуката на баща си, Но който внимава в изобличението, е благоразумен.

6 В дома на праведния има голямо изобилие, А в доходите на нечестивия има загриженост.

7 Устните на мъдрите разсяват знание, А сърцето на безумните не прави така.

8 Жертвата на нечестивите е мерзост Господу, А молитвата на праведните е приятна Нему.

9 Пътят на нечестивия е мерзост Господу, Но Той обича този, който следва правдата.

10 Има тежко наказание за ония, които се отбиват от пътя; И който мрази изобличение ще умре.

11 Адът и погибелта са открити пред Господа, - Колко повече сърцата на човешките чада!

12 Присмивателят не обича изобличителя си, Нито ще отива при мъдрите.

13 Весело сърце прави засмяно лице, А от скръбта на сърцето духът се съкрушава.

14 Сърцето на разумния търси знание, А устата на безумните се хранят с глупост.

15 За наскърбения всичките дни са зли А оня, който е с весело сърце, има всегдашно пируване.

16 По-добро е малкото със страх от Господа, Нежели много съкровища с безпокойствие.

17 По-добра е гощавката от зеле с любов, Нежели хранено говедо с омраза.

18 Яростният човек подига препирни, А който скоро не се гневи усмирява крамоли.

19 Пътят на ленивия е като трънен плет, А пътят на праведните е като друм.

20 Мъдър син радва баща си, А безумен човек презира майка си.

21 На безумния глупостта е радост, А разумен човек ходи по прав път.

22 Дето няма съвещание намеренията се осуетяват, А в множеството на съветниците те се утвърждават.

23 От отговора на устата си човек изпитва радост, И дума на време казана, колко е добра!

24 За разумния пътят на живота върви нагоре, За да се отклони от ада долу.

25 Господ съсипва дома на горделивите, А утвърдява предела на вдовицата.

26 Лошите замисли са мерзост Господу! А чистите думи Му са угодни.

27 Користолюбивият смущава своя си дом, А който мрази даровете ще живее.

28 Сърцето на праведния обмисля що да отговаря, А устата на нечестивите изригват зло.

29 Господ е далеч от нечестивите, А слуша молитвата на праведните.

30 Светъл поглед весели сърцето, И добри вести угояват костите.

31 Ухо, което слуша животворното изобличение, Ще пребивава между мъдрите.

32 Който отхвърля поуката презира своята си душа, А който слуша изобличението придобива разум.

33 Страхът от Господа е възпитание в мъдрост, И смирението предшествува славата.

   

www.bibliata.com