Притчи 12

Проучване

   

1 Който обича поправление, обича знание, Но който мрази изобличения е невеж.

2 Добрият човек намира благоволение пред Господа; А зломисленика Той ще осъди.

3 Човек няма да се утвърди чрез беззаконие, А коренът на праведните не ще се поклати.

4 Добродетелната жена е венец на мъжа си; А оная, която докарва срам, е като гнилота в костите му.

5 Мислите на праведните са справедливи, А намеренията на нечестивите са коварство.

6 Думите на нечестивите са засада за кръвопролитие; А устата на праведните ще ги избавят.

7 Нечестивите се съсипват и няма ги, А домът на праведните ще стои.

8 Човек бива похвален според разума си, А опакият в сърце ще бъде поругаван.

9 По-щастлив е скромният, който слугува на себе си, От онзи, който се надига и няма хляб.

10 Праведният се грижи за живота на добитъка си, А благостите на нечестивите са немилостиви.

11 Който обработва земята си ще се насити с хляб, А който следва суетни неща е без разум.

12 Нечестивият търси такава корист, каквато вземат злите, А коренът на праведния дава плод.

13 В престъплението на устните се намира опасна примка, А праведният ще се отърве от затруднение.

14 От плода на устата си човек се насища с добрини; И според делата на ръцете на човека му се въздава.

15 Пътят на безумния е прав в неговите очи, А който е мъдър, той слуша съвети.

16 Безумният показва явно отегчението си, А благоразумният скрива оскърблението.

17 Който диша истина възвестява правдата, А лъжесвидетелят - измамата.

18 Намират се такива, чието несмислено говорене пронизва като нож, А езикът на мъдрите докарва здраве.

19 Устните, които говорят истината, ще се утвърдят за винаги, А лъжливият език ще трае за минута.

20 Измама има в сърцето на ония, които планират зло; А радост имат тия, които съветват за мир.

21 Никаква пакост няма да се случи на праведния, А нечестивите ще се изпълнят със злощастие.

22 Лъжливите устни са мерзост Господу, А ония, които постъпват вярно, са приятни Нему.

23 Благоразумният човек покрива знанието си, А сърцето на безумните изказва глупостта си.

24 Ръката на трудолюбивите ще властвува, А ленивите ще бъдат подчинени.

25 Теготата смирява човешкото сърце, А благата дума го развеселява.

26 Праведният води ближния си, А пътят на нечестивите въвежда самите тях в заблуждение.

27 Ленивият не пече лова си; Но скъпоценностите на човеците са на трудолюбивия.

28 В пътя на правдата има живот, И в пътеката й няма смърт.

   

www.bibliata.com