Притчи 11

Проучване

   

1 Неточни везни са мерзост Господу; А точни грамове са угодни Нему.

2 Дойде ли гордост, дохожда и срам. А мъдростта е със смирените.

3 Незлобието на справедливите ще ги ръководи, А извратеността на коварните ще ги погуби.

4 В ден на гняв богатството не ползува, А правдата избавя от смърт.

5 Правдата на непорочния ще оправя пътя му, А нечестивият ще падне чрез своето нечестие.

6 Правдата на справедливите ще ги избави, А коварните ще се хванат в злобата си.

7 Когато умира нечестивият, ожиданото от него загива; Така загива надеждата на насилниците.

8 Праведният се отървава от беда; А вместо него изпада в нея нечестивият.

9 Безбожният погубва ближния си с устата си. Но чрез знанието на праведните ще се избави.

10 Когато благоденствуват праведните, градът се весели; И когато погиват нечестивите става тържество.

11 Чрез благословението върху праведните градът се въздига, А чрез устата на нечестивите се съсипва.

12 Който презира ближния си е скудоумен; А благоразумният човек мълчи.

13 Одумникът обхожда и открива тайните, А верният духом потайва работата.

14 Дето няма мъдро ръководене, народът пропада, А в многото съветници има безопасност.

15 Който поръчителствува за чужд човек, зле ще пострада, А който мрази поръчителството е в безопасност.

16 Благодатната жена придобива чест; И насилниците придобиват богатство.

17 Милостивият човек струва добро на себе си, А жестокият смущава своето тяло.

18 Нечестивият придобива измамлива печалба, А който сее правда има сигурна награда.

19 Който е утвърден в правдата, ще стигне живот, А който се стреми към злото съдействува за своята смърт.

20 Развратените в сърце са мерзост Господу; А непорочните в пътя си са угодни Нему.

21 Даже ръка с ръка да се съедини, пак {Или: Давам ръка в ръка че.} нечестивият няма да остане ненаказан; А потомството на праведните ще се избави.

22 Както е златна халка на носа на свиня, Така е красивата, но безразсъдна жена.

23 Желаното от праведните е само добро, А ожиданото от нечестивите е надменност.

24 Един разпръсва щедро, но пак има повече изобилие, А друг се скъпи без мяра, но пак стига до немотия,

25 Благотворната душа ще бъде наситена; И който пои, сам ще бъде напоен.

26 Който задържа жито ще бъде проклинат от народа, А който продава, благословение ще почива на главата му.

27 Който усърдно търси доброто, търси и благоволение, А който търси злото, то ще дойде и върху него.

28 Който уповава на богатството си, ще падне, А праведните ще цъфтят като зелен лист.

29 Който смущава своя си дом ще наследи вятър; И безумният ще стане слуга на мъдрия по сърце.

30 Плодът на праведния е дърво на живот; И който е мъдър придобива души.

31 Ето, и на праведния се въздава на земята, - Колко повече на нечестивия и на грешния!

   

www.bibliata.com