Притчи 10

Проучване

   

1 Притчи Соломонови. Мъдър син радва баща си. А безумен син е тъга за майка си.

2 Съкровища придобити с неправда не ползуват; А правдата избавя от смърт.

3 Господ не ще остави да гладува душата на праведния; Но отхвърля злобното желание на нечестивите.

4 Ленивата ръка докарва сиромашия, А трудолюбивата ръка обогатява.

5 Който събира лятно време, той е разумен син, А който спи в жетва, той е син, който докарва срам.

6 Благословения почиват на главата на праведния; Но устата на нечестивите покриват насилство.

7 Паметта на праведния е благословена, А името на нечестивите ще изгние.

8 Мъдрият по сърце приема заповеди; А безумен бъбрица пада.

9 Който ходи непорочно, ходи безопасно, А който изкривява пътищата си ще се познае.

10 Който намигва с око докарва скръб, А безумен бъбрица пада.

11 Устата на праведния са извор на живот, А устата на нечестивите покриват насилие.

12 Омразата повдига раздори, А любовта покрива всички погрешки.

13 В устните на разумния се намира мъдрост, А тоягата е за гърба на безумния.

14 Мъдрите запазват знанието, А устата на безумния са близка погибел.

15 Имотът на богатия е неговият укрепен град; А съсипия за бедните е тяхната сиромашия.

16 Заплатата на праведния е за живот. А благоуспяването на нечестивия е за грях.

17 Който внимава на изобличението е по пътя към живот; А който пренебрегва мъмренето, заблуждава се.

18 Който скришно мрази има лъжливи устни; И който възгласява клевета е безумен.

19 В многото говорене грехът е неизбежен; Но който въздържа устните си е разумен.

20 Езикът на праведния е избрано сребро; Сърцето на нечестивите малко струва.

21 Устните на праведния хранят мнозина; А безумните умират от нямане разум.

22 Благословението Господно обогатява; И трудът на човека не ще притури нищо.

23 Злотворството е като забавление за безумния. Така и мъдростта на разумния човек.

24 Това, от което се страхува нечестивият, ще го постигне; А желанието на праведните ще се изпълни.

25 Както отминава вихрушката, така и нечестивият изчезва; А праведният има вечна основа.

26 Както е оцетът за зъбите и димът за очите, Така е ленивият за ония, които го пращат.

27 Страхът от Господа придава дни, А годините на нечестивите се съкратяват.

28 Надеждата на праведните е радост, А очакването на нечестивите е напразно {Еврейски: Погива.}.

29 Пътят Господен е крепост за непорочния И съсипване за ония, които вършат беззаконие.

30 Праведният никога няма да се поклати, А нечестивите няма да населят земята,

31 Из устата на праведния блика мъдрост, А лъжливият език ще се отреже.

32 Устните на праведния знаят приятното за слушане; А устата на нечестивите говорят извратеното.

   

www.bibliata.com