Филипяни 3

Проучване

   

1 Впрочем, братя мои, радвайте се в Господа. За мене не е досадно да ви пиша все същото, а за вас е безопасно.

2 Пазете се от злите работници, пазете се от поборниците на обрязването {Гръцки: От врязането: презрителен израз.};

3 защото ние сме обрязаните, които с Божия Дух се кланяме, и се хвалим с Христа Исуса, и не уповаваме на плътта.

4 При все че аз мога и на плътта да уповавам. Ако някой друг мисли, че може да уповава на плътта, то аз повече,

5 бидейки обрязан в осмия ден, от Израилевия род, от Вениаминовото племе, евреин от евреи, досежно закона фарисей,

6 по ревност гонител на църквата, по правдата, която е от закона, непорочен.

7 Но това, което беше за мене придобивка, като загуба го счетох за Христа.

8 А още всичко считам като загуба заради това превъзходно нещо - познаването на моя Господ Христос Исус, за Когото изгубих всичко и считам всичко за измет, само Христа да придобия,

9 и да се намеря в Него, без да имам за своя правда оная, която е от закона, но оная, която е чрез вяра в Христа, то ест, правдата, която е от Бога въз основа на вяра,

10 за да позная Него, силата на Неговото възкресение, и общението в Неговите страдания, ставайки съобразуван със смъртта Му,

11 дано всякак достигна възкресението на мъртвите.

12 Не че съм сполучил вече, или че съм станал вече съвършен; но гоня изподир, дано уловя, понеже и аз бидох уловен от Христа Исуса.

13 Братя, аз не считам, че съм уловил, но едно правя, - като забравям задното и се простирам към предното,

14 пускам се към прицелната точка за наградата на горното от Бога призвание в Христа Исуса.

15 И тъй, ние, които сме зрели, нека мислим така; и ако мислите вие нещо другояче, Бог ще ви открие и него.

16 Само нека [имаме за правило да] живеем според това, в което сме достигнали [същото да мъдруваме]

17 Братя, бъдете всички подражатели на мене и внимавайте на тия, които се обхождат така, както имате пример в нас.

18 Защото мнозина, за които много пъти съм ви казал, а сега и с плач ви казвам, се обхождат като врагове на Христовия кръст;

19 чиято сетнина е погибел, чийто бог е коремът, и чието хвалене е в това, което е срамотно, които дават ума си на земните неща.

20 Защото нашето гражданство е на небесата, отгдето и очакваме Спасител, Господа Исуса Христа,

21 Който ще преобрази нашето унищожено тяло, за да стане съобразно с Неговото славно тяло, по упражнението на силата Си да покори и всичко на Себе Си.

   

www.bibliata.com