Левит 21

Проучване

   

1 Господ рече още на Моисея: Говори на свещениците, Аароновите синове, и кажи им: Никой от вас да се не оскверни между людете си, заради мъртвец,

2 освен за близък сродник, сиреч, за майка си, за баща си, за сина си, за дъщеря си, или за брата си;

3 също и за сестра си девица, която е близка нему, и която не е била омъжена, заради нея може да се оскверни.

4 Като началник на людете си да се не оскверни така щото да стане мръсен.

5 Да не оплешат главата си, нито да бръснат краищата на брадата си, нито да правят порязвания по месата си.

6 Свети да бъдат на Бога си, и да не осквернят Името на Бога си; защото те принасят Господните чрез огън приноси, хляба на Бога си; затова, да бъдат свети.

7 Да не вземат жена, която е блудница или осквернена, нито да вземат жена напусната от мъжа си; защото свещеникът е свет на Бога си.

8 Прочее, да го накараш да бъде свет, защото той принася хляба на твоя Бог; свет да ти бъде; защото Аз Господ, Който ви освещавам, съм свет.

9 И ако дъщерята на някой свещеник се омърси с блудство, тя омърсява баща си; с огън да се изгори.

10 Но оня, който между братята си е велик свещеник, на чиято глава се е изляло мирото за помазване, и който се е посветил, за да облича свещените одежди, да не открива главата си, нито да раздира дрехите си,

11 нито да влиза при някой умрял, нито да се осквернява за баща си или за майка си;

12 нито да излиза от светилището или да осквернява светилището на Бога си; защото посвещаването чрез помазване с мирото на Бога му е станало на него. Аз съм Господ.

13 И той да вземе за жена девица;

14 вдовица, или напусната, или осквернена, или блудница да не взема; но девица от людете си да вземе за жена.

15 И тъй, да не осквернява потомството си между людете си; защото Аз съм Господ, Който го освещавам.

16 Господ говори още на Моисея, казвайки:

17 Говори на Аарона, като му речеш: Който от твоето потомство, във всичките им поколения, има недостатък, той да не пристъпва да принася хляба на Бога си.

18 Защото никой, който има недостатък, не бива да пристъпва: човек сляп, или куц, или със сплескан нос, или с нещо излишно,

19 или човек със строшена нога, или строшена ръка,

20 или гърбав, или завързляк, или с повредени очи, или със суха краста, или с лишаи, или килав.

21 Ни един човек от потомството на свещеника Аарона, който има недостатък, да не пристъпва за да принесе Господните чрез огън приноси; понеже има недостатък, не бива да пристъпи да принесе хляба на Бога си.

22 От пресветите и от светите приноси нека яде хляба на Бога си;

23 но да не влиза до завесата нито да се приближава при олтара, понеже има недостатък, за да не омърсява светилищата Ми; защото Аз съм Господ, Който ги освещавам.

24 И тъй, Моисей каза това на Аарона и на синовете му, и на всичките израилтяни.

   

www.bibliata.com