Иоил 3

Проучване

   

1 Защото, ето, в ония дни и в онова време, Когато върна Юдовите и ерусалимските пленници,

2 Ще събера всичките народи Та ще ги сведа в Иосафатовата {Т.е., Господ съди.} долина, И там ще се съдя с тях Поради людете Си и наследството Си Израиля, Когото разпръснаха между народите. Те си разделиха земята Ми,

3 И хвърлиха жребия за людете Ми; Даваха момче за блудница, И продаваха момиче да пият вино.

4 Да! и що имате с Мене вие, Тире, Сидоне, И всички филистимски предели? Искате ли да Ми въздадете възмездие? А ако Ми въздадете, То Аз без забава бързо ще ви върна възмездието ви върху главите ви.

5 Понеже взехте среброто Ми и златото Ми, И занесохте в капищата си отбраните Ми блага,

6 А продадохте на гърците, Юдейците и ерусалимците, За да ги отдалечите от пределите им,

7 Затова Аз ще ги подигна от мястото, За в което ги предадохте, И ще върна възмездието ви на собствената ви глава;

8 Още ще продам вашите синове и вашите дъщери В ръката на юдейците, А те ще ги продадат на савците, - на далечен народ; Защото Господ изговори това.

9 Прогласете това между народите; Пригответе война; подигнете юнаците; Нека се приближат всичките военни мъже; Нека възлизат.

10 Изковете палешниците си на ножове, И сърповете си на копия; Слабият нека каже: Аз съм юнак!

11 Съберете се и дойдете отвред всички народи, Та се натрупайте заедно; Господи, направи да слязат там юнаците Ти.

12 Нека станат народите и дойдат В Иосафатовата долина; Защото там ще седна да съдя всичките околни народи.

13 Пускайте сърпа в жетвата, защото е узряла; Дойдете, тъпчете, защото линът е пълен, И каците се преливат; Понеже нечестието им е голямо.

14 Множества, множества в долината гдето ще се отсъди за тях; Защото близо е денят Господен в долината гдето ще се даде присъдата.

15 Слънцето и луната ще потъмнеят, И звездите ще оттеглят светенето си.

16 И Господ ще изрикае от Сион, И ще издаде гласа Си от Ерусалим; Небето и земята ще се потресат; Но Господ ще бъде прибежище на людете Си, И крепостта на израилтяните.

17 Така ще познаете, че Аз съм Господ вашият Бог, Който обитавам в светия си хълм Сион; Тогава Ерусалим ще бъде свет, И чужденци няма вече да минават през него.

18 В оня ден От планините ще капе мъст, И от хълмовете ще тече мляко, И по всичките Юдови дерета ще текат води; А из дома Господен ще избликне извор, Който ще пои ситимската долина.

19 Египет ще запустее, И Едом ще бъде гола пустиня, Поради насилието сторено към юдейците; Защото са пролели невинна кръв в земята им.

20 А Юда ще бъде населен до века, И Ерусалим из род в род.

21 И чрез наказание ще изкарам за чиста кръвта, която още не съм изкарал; Защото Господ обитава в Сион.

   
Scroll to see more.

www.bibliata.com