Йов 8

Проучване

   

1 Тогава шуахецът Валдад в отговор каза:

2 До кога ще говориш така, И думите на устата ти ще бъдат като силен вятър?

3 Бог променя ли съда? Или Всемогъщият променя правдата?

4 Ако Му са съгрешили чадата ти, И Той ги е предал на последствията от {Еврейски: В ръката на.} беззаконието им;

5 Ако би ти прилежно потърсил Бога, Ако би се помолил на Всемогъщия,

6 Тогава, ако беше ти чист и правдив, Непременно сега Той би се събудил да работи за тебе, И би направил да благоденствува праведното ти жилище;

7 И при все да е било малко началото ти, Пак сетнините ти биха се уголемили много.

8 Понеже, попитай, моля, предишните родове, И внимавай на изпитаното от бащите им;

9 (Защото ние сме вчерашни и не знаем нищо, Тъй като дните на земята са сянка);

10 Не щат ли те да те научат и да ти явят, И да произнесат думи от сърцата си?

11 Никне ли рогоза без тиня? Расте ли тръстиката без вода?

12 Догде е още зелена и неокосена Изсъхва преди всяка друга трева.

13 Така са пътищата на всички, които забравят Бога; И надеждата на нечестивия ще загине.

14 Надеждата му ще се пресече; Упованието му е паяжина.

15 Той ще се опре на къщата си, но тя не ще устои; Ще се хване за нея, но не ще утрае.

16 Той зеленее пред слънцето, И клончетата му се простират в градината му;

17 Корените му се сплитат в грамадата камъни; Той гледа на камъните като дом;

18 Но пак, ако го изтръгне някой от мястото му, Тогава мястото ще се отрече от него, казвайки: Не съм те видял.

19 Ето, това е радостта на пътя му! И от пръстта други ще поникнат.

20 Ето, Бог няма да отхвърли непорочния, Нито ще подири ръката на злотворците.

21 Все пак ще напълни устата ти със смях И устните ти с възклицание.

22 Ония, които те мразят, ще се облекат със срам; И шатърът на нечестивите няма вече да съществува.

   

www.bibliata.com