Осия 4

Проучване

   

1 Слушайте словото Господно, израилтяни, Защото Господ има спор с жителите на тая земя, Понеже няма вярност, нито милост, Нито знание за Бога по земята.

2 Друго няма освен клетва, лъжа и убийство, Кражба и прелюбодейство; Разбиват къщи, и кръв допира до кръв.

3 Затова земята ще жалее, И всеки, който живее на нея, ще примре, Тоже и полските зверове и небесните птици; Още и морските риби ще изчезнат.

4 Но никой да се не противи нито да изобличава другиго; Защото твоите люде са като ония, които се противят на свещеника.

5 Затова ще се подплъзнеш денем, И с тебе ще се подплъзне и пророка нощем; И Аз ще погубя майката ти.

6 Людете Ми загинаха от нямане знание; Понеже ти отхвърли знанието, То и Аз отхвърлих тебе да Ми не свещенодействуваш; Понеже ти забрави закона на твоя Бог, То и Аз ще забравя твоите чада.

7 Колкото повече се умножиха, толкова повече Ми съгрешаваха! Ще обърна славата им в безчестие.

8 Свещениците се хранят с греховете на людете Ми, И прилепяват сърцата си към тяхното беззаконие.

9 И тъй, ще бъде; Каквито людете, такъв е свещеникът; И Аз ще ги накажа за постъпките им, И ще им въздам за делата им.

10 Защото ще ядат, но няма да се насищат; Ще блудствуват, но няма да се размножават; Понеже престанаха да внимават към Господа.

11 Блудство, вино и мъст отнемат разума;

12 Людете Ми се допитват до дървото си, И жезълът им им отговаря; Защото блуднически дух ги е заблудил, И те блудствуват и въстанаха изпод властта на своя Бог.

13 Жертвуват по върховете на бърдата, И кадят по хълмовете, Под дъбовете, тополите и тервинтите, Защото сянката им е добра; Затова дъщерите ви блудствуват, И снахите ви прелюбодействуват.

14 Няма особено да накажа дъщерите ви, когато блудствуват, Или снахите ви, когато прелюбодействуват; Защото самите бащи отиват насаме с блудниците И жертвуват с безчестните жени; Затова неразумните люде ще бъдат съборени.

15 Ако и да блудствуваш ти, Израилю, Поне да не беззаконствува Юда; Не дохождайте, прочее, в Галгал, Нито възлизайте във Вет-авен, Нито се кълнете с живота на Господа.

16 Защото Израил упорствува като упорита юница; Сега, прочее, ще ги пасе Господ като агнета в далечни места {Еврейски: В широко място.}.

17 Ефрем се е прилепил към идолите; оставете го.

18 Свършиха ли се пировете им, Те съвсем се предадоха на блудство; Обичат да казват: Дайте! Първенците му са за срам нему.

19 Вятърът ще го притисне между крилата си; И те ще се посрамят от жертвите си.


www.bibliata.com