Изход 40

Проучване

   

1 Тогава Господ говори на Моисея, казвайки:

2 На първия ден от първия месец да издигнеш скинията, шатъра за срещане.

3 И да туриш в него ковчега за плочите на свидетелството и да закриеш ковчега със завесата.

4 Да внесеш трапезата, и да наредиш на нея каквото трябва да се нарежда; да внесеш и светилника, и да запалиш светилата му.

5 Да поставиш златния кадилен олтар пред ковчега за плочите на свидетелството, и да наместиш покривката за входа на скинията.

6 Да туриш олтара за всеизгарянето пред входа на скинията, шатъра за срещане.

7 И да туриш умивалника между шатъра за срещане и олтара, и да налееш вода в него.

8 Да поставиш околния двор, и да окачиш покривката на дворния вход.

9 Да вземеш мирото за помазване, и да помажеш скинията и всичко що е в нея; така да я осветиш и всичките нейни принадлежности; и ще бъде света.

10 И да помажеш олтара за всеизгарянето и всичките му прибори, та да осветиш олтара; така ще бъде олтарът пресвет.

11 Да помажеш и умивалника и подложката му, та да го осветиш.

12 После да приведеш Аарона и синовете му при входа на шатъра за срещане и да ги умиеш с вода;

13 и да облечеш Аарона със светите одежди, да го помажеш, та да го осветиш, за да Ми свещенодействува;

14 да приведеш и синовете му, да ги облечеш с хитони,

15 и да ги помажеш, както си помазал баща им, за да Ми свещенодействуват. От помазването им свещенството ще бъде на тях вечно, във всичките им поколения.

16 И Моисей направи всичко, според както Господ му заповяда; така направи.

17 В първия месец на втората година, на първия ден от месеца, скинията се издигна.

18 Моисей издигна скинията, като подложи подложките й, постави дъските й, намести лостовете й и изправи стълбовете й.

19 И разпростря шатъра върху скинията и тури покривалото на шатъра отгоре му, според както Господ беше заповядал на Моисея.

20 И като взе плочите на свидетелството, положи ги в ковчега, и провря върлините през колелцата на ковчега, и положи умилостивилището върху ковчега.

21 И внесе ковчега в скинията, и окачи покривателната завеса та с нея покри ковчега с плочите на свидетелството, според както Господ беше заповядал на Моисея.

22 Положи и трапезата в шатъра за срещане откъм северната страна на скинията, отвън завесата;

23 и нареди на нея хлябовете пред Господа, според както Господ беше заповядал на Моисея.

24 Тури светилника в шатъра за срещане откъм южната страна на скинията, срещу трапезата;

25 и запали светилата пред Господа, според както Господ беше заповядал на Моисея.

26 И положи златния олтар в шатъра за срещане пред завесата;

27 и покади над него с благоуханен темян, според както Господ беше заповядал на Моисея.

28 Окачи покривката за входа на скинията.

29 Положи олтара за всеизгарянето при входа на скинията, сиреч шатъра за срещане, и принесе на него всеизгарянето и хлебния принос, според както Господ беше заповядал на Моисея.

30 Положи и умивалника между шатъра за срещане и олтара и наля в него вода, за да се мият,

31 (и Моисей и Аарон и синовете му миеха от него ръцете си и нозете си;

32 когато влизаха в шатъра за срещане, и когато пристъпваха при олтара, миеха се,) според както Господ беше заповядал на Моисея.

33 И постави двора около скинията и олтара, и окачи покривката на дворния вход. Така Моисей свърши делото.

34 Тогава облакът покри шатъра за срещане, и Господната слава изпълни скинията.

35 Моисей не можа да влезе в шатъра за срещане, защото облакът стоеше над него и Господната слава пълнеше скинията.

36 И когато облакът се дигаше от скинията, тогава израилтяните тръгваха на път, през всичките си пътувания;

37 но ако облакът не се дигаше, тогава не тръгваха до деня на дигането му.

38 Защото Господният облак беше над скинията денем, а огън беше над нея нощем, пред очите на целия Израилев дом, през всичките им пътувания.

   
Scroll to see more.

www.bibliata.com