Ефесяни 3

Проучване

   

1 Затова аз, Павел, затворник за Исуса Христа заради вас езичниците, -

2 понеже сте чули за нареденото от Божията благодат, която ми е дадена заради вас,

3 че по откровение ми стана известна тайната, (както и по-преди вкратце ви писах,

4 от което, като прочитате, може да разберете моето проумяване в Христовата тайна),

5 която в други поколения не биде известна на човешкия род, както сега чрез Духа се откри на Неговите свети апостоли и пророци,

6 а именно, че езичниците са сънаследници, като съставляват едно тяло, и са съпричастници на [Неговото] обещание в Христа Исуса чрез благовестието,

7 на което станах служител според Божията благодат, - дар, който ми е даден по действието на Неговата сила.

8 На мене, най-нищожния от всички светии, се даде тая благодат, да благовестя между езичниците неизследимото Христово богатство;

9 и да осветлявам всичките в наредбата относно тайната, която от векове е била скрита у Бога, създателя на всичко,

10 тъй щото на небесните началства и власти да стане позната сега чрез църквата многообразната премъдрост на Бога,

11 според предвечното намерение, което Той изработи в Христа Исуса нашия Господ;

12 в Когото имаме своето дръзновение и достъп с увереност чрез вяра в Него;

13 за която причина ви моля да се не обезсърчавате от моите изпитни за вас, тъй като те са за вас слава, -

14 затова, прекланям коленете си пред Отца [на нашия Господ Исус Христос],

15 от Когото носи името си всеки род на небесата и на земята,

16 да ви даде, според богатството на славата Си, да се утвърдите здраво чрез Неговия Дух във вътрешния човек,

17 чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца, тъй че закоренени и основани в любовта

18 да бъдете силни да разберете заедно с всичките светии, що е широчината и дължината, височината и дълбочината,

19 и да познаете Христовата любов, която никое знание не може да обгърне, за да се изпълните в цялата Божия пълнота.

20 А на Този, Който, според действуващата в нас сила, може да направи несравнено повече, отколкото искаме или мислим,

21 на Него да бъде слава в църквата и в Христа Исуса във всичките родове от века до века. Амин.

   

www.bibliata.com