2 Тимотей 3

Проучване

   

1 А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена.

2 Защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви,

3 без семейна обич, непримирими, клеветници, невъздържни, свирепи, неприятели на доброто,

4 предатели, буйни, надути, повече сластолюбиви, а не боголюбиви,

5 имащи вид на благочестие, но отречени от силата му; тоже от такива страни.

6 Защото от тях са ония, които се вмъкват в домовете и подмамват обременени с грехове женища, водени от различни страсти,

7 които всякога се учат, а никога не могат да дойдат в познание на истината.

8 И както Яний и Ямврий се възпротивиха на Моисея, така и те се противят на истината, човеци с покварен ум, извратени във вярата.

9 Но те няма да успеят повече; защото безумието им ще стане известно на всичките, както се откри безумието и на тия двама.

10 А ти си последвал моето учение, поведение, прицелна точка, вярата ми, дълготърпението, любовта, твърдостта,

11 гоненията, страданията; какви неща ме сполетяха в Антиохия, в Икония, в Листра; какви гонения издържах; и от всички тях ме избави Господ.

12 Но и всички, които искат да живеят благочестиво в Христа Исуса, ще бъдат гонени.

13 А нечестиви човеци и измамници ще се влошават повече и повече, като мамят и бъдат мамени.

14 А ти постоянствувай в това, което си научил и за което си бил убеден, като знаеш от какви лица си се научил,

15 и че от детинство знаеш свещените писания, които могат да те направят мъдър за спасение чрез вяра в Христа Исуса.

16 Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата;

17 за да бъде Божият човек усъвършенствуван, съвършено приготвен за всяко добро дело.


www.bibliata.com