1 Тимотей 4

Проучване

   

1 А Духът изрично казва, че в послешните времена някои ще отстъпят от вярата, и ще слушат измамителни духове и бесовски учения,

2 чрез лицемерието на човеци, които лъжат, чиято съвест е прегоряла,

3 които запрещават жененето и заповядват въздържание от ястия, които Бог създаде, за да се употребяват с благодарение от ония, които вярват и разбират истината.

4 Защото всяко нещо, създадено от Бога, е добро, и нищо не е за отхвърляне, ако се приема с благодарение;

5 понеже се освещава чрез Божието слово и молитва.

6 В това като съветваш братята, ще бъдеш добър служител Исус Христов, хранен с думите на вярата и доброто учение, което си следвал до сега.

7 А отхвърляй скверните и бабешките басни и обучавай себе си в благочестие.

8 Защото телесното обучение е за малко полезно; а благочестието е за всичко полезно, понеже има обещанието и за сегашния и за бъдещия живот.

9 Това слово е вярно и заслужава приемане;

10 понеже за това се трудим и се подвизаваме, защото се надяваме на живия Бог, Който е Спасител на всичките човеци, а най-вече на вярващите.

11 Това заръчвай и учи.

12 Никой да не презира твоята младост; но бъди на вярващите пример в слово, в поведение, в любов, във вяра, в чистота.

13 Докато дойда, внимавай на прочитането, на увещаването и на поучаването.

14 Не пренебрегвай дарбата, която имаш, която ти се даде, съгласно с пророчеството, чрез ръкополагането от презвитерите.

15 В това прилежавай, на това се предавай, за да стане явен на всички твоят напредък.

16 Внимавай на себе си и на поучението си, постоянствувай в това; защото, като правиш това, ще спасиш и себе си и слушателите си.


www.bibliata.com