1 Тимотей 3

Проучване

   

1 Вярно е това слово: Ако се ревне някому епископство, добро дело желае.

2 Прочее, епископът трябва да бъде непорочен, мъж на една жена, самообладан, разбран, порядъчен, честолюбив, способен да поучава,

3 не навикнал на пияни разправии, не побойник, а кротък, не крамолник, не сребролюбец;

4 който управлява добре своя си дом и държи чадата си в послушание с пълна сериозност;

5 (защото ако човек не знае да управлява своя си дом, как ще се грижи за Божията църква?)

6 да не е нов във вярата, за да се не възгордее и падне под същото осъждане с дявола.

7 При това, той трябва да се ползува с добри отзиви и от външните, за да не падне в укор и в примката на дявола.

8 Така и дяконите трябва да бъдат сериозни, не двуезични, да не обичат много вино, да не бъдат лакоми за гнусна печалба,

9 да държат с чиста съвест тайната на вярата.

10 Също и те първо да се изпитват и после да стават дякони, ако са непорочни.

11 Тъй и жените им {Или: дякониците.} трябва да бъдат сериозни, не клеветници, самообладани, верни във всичко.

12 Дяконите да бъдат мъже всеки на една жена, и да управляват добре чадата си и домовете си.

13 Защото тия, които са служили добре като дякони, придобиват за себе си добро положение и голямо дръзновение във вярата на Христа Исуса.

14 Надявам се скоро да дойда при тебе; но това ти пиша,

15 в случай, че закъснея, за да знаеш, как трябва да се обхождат хората в Божия дом, който е църква на живия Бог, стълб и подпорка на истината.

16 И без противоречие, велика е тайната на благочестието: - Тоя, "Който биде явен в плът, Доказан чрез Духа, Виден от ангели, Проповядан между народите, Повярван в света, Възнесен в слава".


www.bibliata.com