1 Летописи 6

Проучване

   

1 Левиеви синове бяха Гирсон {В ст. 16 и 17, Гирсом.}, Каат и Мерарий.

2 А Каатови синове: Амрам, Исаар {В ст. 22, Аминадав.}, Хеврон и Озиил;

3 а Амрамови чада: Аарон, Моисей и Мариам; а Ааронови синове: Надав, Авиуд, Елеазар и Итамар.

4 Елеазар роди Финееса; Финеес роди Ависуя;

5 Ависуй роди Вукия; Вукий роди Озия;

6 Озий роди Зараия; Зараия роди Мераиота;

7 Мераиот роди Амария; Амария роди Ахитова;

8 Ахитов роди Садока; Садок роди Ахимааса;

9 Ахимаас роди Азария; Азария роди Иоанана;

10 Иоанан роди Азария (той е оня, който свещенодействуваше в храма, който Соломон построи в Ерусалим);

11 а Азария роди Амария; Амария роди Ахитова;

12 Ахитов роди Садока; Садок роди Селума {В гл.9:11, Месулам.};

13 Селум роди Хелкия; Хелкия роди Азария;

14 Азария роди Сараия; а Сараия роди Иоседека.

15 А Иоседек отиде в плен, когато Господ закара в плен Юда и Ерусалим чрез ръката на Навуходоносора.

16 Левиеви синове: Гирсом {В ст. 1, Гирсон.}, Каат и Мерарий.

17 А ето имената на Гирсомовите синове: Ливний и Семей.

18 А Каатови синове бяха: Амрам, Исаар, Хеврон и Озиил.

19 Мерариеви синове бяха: Маалий и Мусий. И ето семействата на левитите, според бащините им домове:

20 на Гирсона: негов син, Ливний: негов син, Яат; негов син, Зима;

21 негов син, Иоах {В ст. 42, Етан.}; негов син, Идо {В ст. 41, Адаия.}; негов син, Зара; и негов син, Етрай {В ст. 41, Етния.}.

22 Синовете на Каата: син му Аминадав {В ст. 2, 18, 38, Исаар.}; негов син, Корей; негов син, Асир;

23 негов син, Елкана; негов син, Авиасаф; негов син, Асир;

24 негов син, Тахат; негов син, Уриил; негов син, Озия; и негов син, Саул.

25 А Елканови синове: Амасай и Ахимот.

26 А относно Елкана: синовете на Елкана: негов син, Суфай {В ст. 36, Софония, Азария, Иоил.}; негов син, Нахат {В ст. 35, Суф.};

27 негов син, Елиав {В ст. 34, Той.}; негов син Ероам; негов син, Елкана.

28 А Самуилови синове: първородният Иоил, а вторият Авия.

29 Мерариеви синове: Маалий; негов син, Ливний; негов син, Семей; негов син, Оза;

30 негов син, Сама; негов син, Агия; негов син, Асаия.

31 И ето ония, които постави Давид над пеенето в службата в Господния дом, когато се намери трайно място за ковчега,

32 които слугуваха с пеене пред скинията, шатъра за срещане, докле Соломон построи Господния дом в Ерусалим, и стояха на службата си според чина си;

33 ето ония, които стояха с чадата си: от Каатови потомци - певецът Еман, син на Иоила, син на Самуила,

34 син на Елкана, син на Ероама, син на Елиила, син на Тоя {В ст. 26, Нахат.},

35 син на Суфа {В ст. 26, Суфай.}, син на Елкана, син на Маата, син на Амасая,

36 син на Елкана, син на Иоила, син на Азария, син, на Софония {В ст. 24, Саул, Озия Ериил.},

37 син на Тахата, син на Асира, син на Авиасафа, син на Корея,

38 син на Исаара, син на Каата, син на Левия, син на Израиля.

39 И брат му Асаф, който стоеше отдясно нему: Асаф, син на Варахия, син на Сама,

40 син на Михаила, син на Ваасия, син на Малхия,

41 син на Етния {В ст. 21, Иетрай.}, син на Зара, син на Адаия,

42 син на Етана, син на Зима, син на Семея,

43 син на Яата, син на Гирсома, син на Левия.

44 И братята им Мерариеви потомци, които бяха от ляво: Етан {В гл. 9:16, Иедутун.} син на Кисия {В гл. 15:17, Кусаия.}, син на Авдия, син на Малуха,

45 син на Асавия, син на Амасия, син на Хелкия,

46 син на Амсия, син на Вания, син на Самира,

47 син на Маалия, син на Мусия, син на Мерария, син на Левия;

48 и братята на левитите, които бяха определени за цялата служба в скинията на Божия дом.

49 А Аарон и потомците му принасяха принос върху олтара за всеизгарянето и върху кадилния олтар, като определени за цялата служба на пресветото място, и да правят умилостивение за Израиля, точно както заповяда Божият слуга Моисей.

50 И ето Аароновите потомци: негов син, Елеазар; негов син, Финеес; негов син, Ависуй;

51 негов син, Вукий; негов син, Озий; негов син, Зараия;

52 негов син, Мераиот; негов син, Амария; негов син, Ахитов;

53 негов син, Садок; и негов син, Ахимаас.

54 И ето жилищата им според заселванията им в пределите им: на Аароновите потомци от семейството на каатците (защото на тях падна първото жребие),

55 на тях дадоха Хеврон в Юдовата земя, с пасбищата около него.

56 Обаче, нивите на града и селата му дадоха на Халева Ефониевия син.

57 А на Аароновите потомци дадоха тия Юдови градове: Хеврон прибежищния град, Ливна с пасбищата му, Ятир, Естемо с пасбищата му,

58 Илен {В Ис. Нав. 21:15, Олон.} с пасбищата му, Девир с пасбищата му,

59 Асан {В Ис. Нав. 21:16, Аин.} с пасбищата му, и Витсемес с пасбищата му,

60 а от Вениаминовото племе, Гава с пасбищата му, Алемет {В Ис. Нав. 21:18, Алмон.} с пасбищата му, и Анатот с пасбищата му; всичките им градове, според семействата им, бяха тринадесет града.

61 И на Каатовите потомци, останали от семейството на племето, дадоха се с жребие десет града от половината Манасиево племе.

62 А на Гирсоновите потомци, според семействата им, от Исахаровото племе, от Асировото племе, от Нефталимовото племе и от Манасиевото племе във Васан се дадоха тринадесет града.

63 На Мерариевите потомци, според семействата им, дадоха се с жребие от Рувимовото племе, от Гадовото племе и от Завулоновото племе дванадесет града.

64 Израилтяните дадоха на левитите тия градове и пасбищата им.

65 Дадоха с жребие тия градове, споменати по име, от племето на Юдовите потомци, и от племето на Симеоновите потомци, и от племето на Вениаминовите потомци.

66 А някои от семействата на Каатовите потомци получиха градове за притежанията си от Ефремовото племе.

67 Дадоха им прибежищните градове: Сихем с пасбищата му, в Ефремовата хълмиста земя; Гезер с пасбищата му,

68 Иокмеам {Виж. Ис. Нав. 21:22-39, дето някои от тия градове имат други имена.} с пасбищата му, Веторон с пасбищата му,

69 Еалон с пасбищата му, и Гетримон с пасбищата му,

70 а, от половината на Манасиевото племе, Анир с пасбищата му, и Вилеам с пасбищата му; тях дадоха на семействата на останалите Каатови потомци.

71 На Гирсоновите потомци дадоха, от семействата на половината Манасиево племе, Голан във Васан с пасбищата му, и Астарот с пасбищата му;

72 от Исахаровото племе Кедес с пасбищата му, Даврат с пасбищата му,

73 Рамот с пасбищата му и Аним с пасбищата му;

74 от Асировото племе, Масал с пасбищата му, Авдон с пасбищата му,

75 Хукок с пасбищата му, и Роов с пасбищата му;

76 а, от Нефталимовото племе, Кедес в Галилея с пасбищата му, Амон с пасбищата му, и Кириатаим с пасбищата му.

77 А на останалите Мерариеви потомци дадоха, от Завулоновото племе, Римон с пасбищата му и Тавор с пасбищата му;

78 а оттатък Иордан при Ерихон, на изток от Иордан, дадоха, от Рувимовото племе, Восор в пустинята с пасбищата му, Яса с пасбищата му,

79 Кедимот с пасбищата му, и Мефаат с пасбищата му;

80 а, от Гадовото племе, Рамот в Галаад с пасбищата му, Маханаим с пасбищата му,

81 Есевон с пасбищата му и Язир с пасбищата му.

   

www.bibliata.com