1 Летописи 4

Проучване

   

1 Юдови синове: Фарес, Есрон, Хармий, Ор и Совал.

2 И Реаия Соваловият син роди Яата; и Яат роди Ахумая и Лаада. Тия са семействата на сарайците.

3 И ето синовете на Итамовия баща: Езраел, Есма и Едвас; и името на сестра им бе Аселелфония,

4 и Фануил Гедеровият баща и Езер Хусовият баща. Тия са потомците на Ора първородния на Ефрата, Витлеемовия баща.

5 И Асхор, Текуевият баща, имаше две жени, Хала и Наара.

6 Наара му роди Ахузама, Ефера, Темания и Ахастара; тия бяха синове на Наара.

7 А синовете на Хала: Серет, Есуар и Етнан.

8 И Кос роди Анува, Совива и семействата на Ахарила Арумовия син.

9 А Явис беше най-много почитан между братята си; и майка му го нарече Явис {Т.е., Скръбен.}, като думаше: Понеже го родих в скръб.

10 И Явис призова Израилевия Бог, казвайки: Дано действително ме благословиш, и дано разшириш пределите ми, и ръката Ти да бъде с мене, и да ме пазиш от зло, та да нямам скръб! И Бог му даде това, което поиска.

11 А Хелуви, Суевият брат, роди Махира; той бе Естоновият баща.

12 А Естон роди Ветрафа, Фасея и Техина основател {Еврейски: Баща.} на град Наас; тия са мъжете на Риха.

13 И Кенезови синове бяха: Готониил и Сараия; а Готониилов син, Атат.

14 А Меонотай роди Офра; а Сараия роди Иоава начинателя+ на долината на дърводелците, защото бяха дърводелци.

15 А синовете на Халева, Ефониевия син: Иру, Иле и Наам; а Иловият син беше Кенез.

16 И Ялелеилови синове: Зиф, Зифа, Тирия и Асареил.

17 А Езраеви синове: Етер, Меред, Ефер и Ялон: а жената на Мереда роди Мариама, Самая и Есва Естемовия баща;

18 а другата му жена, Юдея, роди Яреда Гедоровия баща, Хевера Соховия баща и Екутиила Заноевия баща. И тия са синовете на Вития Фараоновата дъщеря, която взе Меред;

19 И синовете на Одиевата жена, сестра Нахамова, бяха бащата на гармиеца Кеила и маахатеца Естемо.

20 А Симонови синове бяха: Амион, Рина, Венанан и Тилон. И Есиеви синове: Зохет и Вензохет.

21 Синовете на Шела, Юдовия син, бяха Ир баща на Лиха, и Лаада, баща на Мариса, и семействата от дома на тия, които работеха висон, от Асвеевия дом,

22 и Иоаким, и мъжете на Хозива, и Иоас, и Сараф, които владееха в Моав и в Ясувилехем. Това е според стари записки.

23 Те бяха грънчарите и жителите в Нетаим и в Гедира; там живееха с царя за да му работят.

24 Симеонови синове бяха: Намуил {В Бит. 46:10 и Изх. 6:15, Иемуил.} Ямин, Ярив, Зара {В Бит. 46:10, Яхин, Сохар.} и Саул;

25 негов син, Селум; негов син, Мавсам; негов син, Масма.

26 А Масмови синове: син му Амуил; негов син, Закхур; негов син, Семей.

27 А Семей роди шестнадесет сина и шест дъщери; братята му обаче нямаха много синове, нито се умножи цялото им семейство като Юдовите потомци.

28 Те се заселиха във Вирсавее, Молада и Асар-суал,

29 във Вала, Есем и Толад {В Ис. Нав. 19:4, Елтолад.},

30 във Ватуил, Хорма и Сиклаг,

31 във Вет-мархавот, Асар-сусим, Вет-вирей и в Саараим; тия бяха техни градове до царуването на Давида.

32 И селищата им бяха: Итам, Аим, Римон, Тохен и Асан, пет града,

33 и всичките села, които бяха около тия градове, до Ваал {В Ис. Нав. 19:8, Ваалат-вир.}; тия бяха местожителствата им и родословията им.

34 А Месовав, Ямлих, Иоса, Амасиевият син,

35 Иоил, Ииуй син на Иосивия син на Сараия, син на Асиила,

36 и Елиоинай, Якова, Есохаия, Асаия, Адиил, Есимиил, Ванаия

37 и Зиза, син на Сифия, син на Алона, син на Едаия, син на Симрия, син на Семаия, -

38 тия споменати по имена бяха първенци на семействата им; и бащините им домове нараснаха твърде много.

39 И Симеоновите потомци отидоха дори до прохода на Гедор, на изток от долината, за да търсят паша за стадата си.

40 И намериха тлъста и добра паша; и земята бе широка, спокойна и мирна, защото тия, които по-напред живееха там, бяха Хамови потомци.

41 И тия написани по име дойдоха в дните на Юдовия цар Езекия та разрушиха шатрите им и поразиха моавците, които намериха там, и погубиха ги така щото не остана ни един от тях до днес, и на тяхното място сами се заселиха, защото там имаше паша за стадата им.

42 И някои от тях, именно, петстотин мъже от Симеоновите потомци, отидоха в хълмистата земя Сиир, като имаха за свои водители, Есиевите синове: Фелатия, Неария, Рафаия и Озиила,

43 та поразиха останалите от амаличаните, които бяха оцелели, и се заселиха там, гдето са и до днес.

   

www.bibliata.com